Detekce obsahu papírových boxů

Ve zprávě ze dne 11. 6. 2014 jsme informovali o prověřování paranormálnívh schopností čtvrtého uchazeče. Tým paranormální výzvy otestoval dvojitě zaslepeným experimentem schopnosti pana Ing. Heczka, který podle svých slov dokáže pomocí tzv. Proudu pravdy získávat odpovědi na jakékoliv otázky. Ing. Heczko se tuto metodu naučil zhruba před patnácti lety od paní Heleny Šeblové, která byla jeho duchovní učitelkou.

Obrázek Ing. Jan Heczko, Paranormální výzva

Foto: Ondřej Neff

Poté, co pan Heczko přesně specifikoval všecha kritéria důležitá pro úspěšnost jeho metody, byl stanoven podrobný popis experimentu (odsouhlasený panem Ing. Heczkem i týmem Paranormální výzvy). Podle tohoto přesného zadání byl test proveden. 

Pro experiment se použila forma tzv. krabicového experimentu podobně jako u předchozích uchazečů (Stanley Bradley, Josef Škoda). 

Experiment byl proveden v Praze na Vinohradech v podzemním protiatomovém krytu. Započal v 11:00 a trval jednu hodinu. Ing. Heczko si s sebou přivedl dceru, aby na celý experiment pozorně dohlížela a stvrdila tak poctivost jednání všech účastníků testu, případně aby upozornila na nedodržení stanovených pravidel.

Metoda Ing. Jana Heczka zakládá na objevení svého vnitřního hlasu, vnitřní intuice, která se přetvoří v energii nazvanou "Proud pravdy". Člověk se zeptá tohoto proudu na otázku tak, aby byla možná jen odpověď ano nebo ne. Vnitřní hlas i proud pravdy je podle teorie metody v každém z nás. Je pouze zapotřebí je v sobě objevit a podpořit. Zkoumanou metodu využívá v České republice dle slov pana Heczka stovky osob.

Ing. Heczko je strojní inženýr, který se poslední dobou angažuje v hnutí Humanity's Team. Vede svůj web, který má především náboženskou tématiku, ale najdete zde i odpovědí na vědou nezodpovězené otázky. Odpovědi získává pomocí proudu pravdy. Na svém webu uvádí odkazy na základ svého duchovního poznání - "...jsou to převším knihy od N. D. Walsche, které byly autorovi sdělovány v dialogu přímo Bohem Otcem (www.andele-svetla.cz) a dále soubor sedmi knih autorky Heleny Šeblové, které vznikly také pod vedením Boha Otce a Ježíše Krista (http://bozilaska.cz). Jednotlivé Kryonovy channelingy jsou na www.kryon.webnode.cz." (zdroj: http://duchovnipoznatky.webnode.cz/)

Experiment dopadl takto:

Ing. Heczko správně určil obsah patnácti ze třiceti krabic. Tohoto výsledku je možno docílit pouhou náhodou a nepřekračuje pravděpodobnost 1:1000, tudíž paranormální schopnost Ing. Heczka nebyla potvrzena a v testu neuspěl.

Videozáznam z experimentu

 

Přesný popis a průběh experimentu:

Účastníci byli rozděleni do dvou separovaných skupin, aby se zajistily podmínky dvojitého zaslepení a zároveň aby se předešlo využití podvodných technik.

Skupina A: 
Skupina obsahující osobu "experimentátora", kterou zastával člen organizačního týmu Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos Leoš Kyša, dále "kontrolní osobu" paní Vandu Thielovou (dcera testované osoby).

Skupina B: 
Skupina obsahující "testovanou osobu" pana Ing. Jana Heczka, "kontrolní osobu" Claire Klingenberg, "kontrolní osobu organizačního týmu Paranormální výzvy" Lukáše Jelínka, fotografa a spisovatele Ondřeje Neffa a odborníka na podvodné provádění paranormálních jevů Jakuba Kroulíka.

Objekt: 
Papírová krabice, do které je na základě hodu kostkou vložen kámen nebo větvička. 

Hod kostkou: 
Hod otestovanou (viz testování kostky) šestihrannou hrací kostkou, při kterém se kostka alespoň dvakrát otočí.

Pravidla experimentu: 
Osoby "experimentátor a "testovaná osoba" jsou s výjimkou vyhodnocení experimentu odděleny (v různých dostatečně vzdálených místnostech). Po celou dobu experimentu nesmí dojít k fyzickému kontaktu osob "testované osoby" s jím zvolenými "kontrolními osobami", ani s testovanými či kontrolními objekty ani s jejich obsahem. V žádné části experimentu nesmí být použity prostředky umožňující na chemické či fyzikální bázi odlišit testovaný a kontrolní objekt. Po celou dobu experimentu je místnost zvolená pro experiment snímána kamerou.

Fáze 1: 
Osoby "experimentátor", "kontrolní osoba skupiny A" + kamera na stativu, jsou samy v uzavřené místnosti zvolené pro experiment. Experimentátor rozmístí na podlaze 30 prázdných papírových krabic tak, aby byly se mezi nimi dalo projít. "Kontrolní osoba skupiny A" hází kostkou. Po každém hodu se odečte hozené číslo. Při hození lichého čísla se do krabice vloží kámen, při hození sudého čísla se do ktabice vloží větvička. Takto je provedeno 30 hodů. "Experimentátor" a "kontrolní osoba skupiny A" verifikují svým podpisem, že ve fázi 1 proběhlo vše podle dohodnutého postupu.

Fáze 2: 
"Testovaná osoba"
, "kontrolní osoba skupiny B", "kontrolní osoba organizačního týmu Paranormální výzvy", "fotograf" a "odborník na podvodné provádění paranormálních jevů" jsou sami v uzavřené místnosti zvolené pro experiment. V místnosti jsou na rozmístěné podlaze uzavřené papírové krabice připravené ve fázi 1. Testovaná osoba bude postupně vkládat ruku nad jednotlivé uzavřené krabice a u každé z nich určí prostřednictvím svých deklarovaných schopností, zda se jedná o krabici s větvičkou či kamenem. Tuto informaci sdělí zřetelně všem osobám v místnosti. "Kontrolní osoba organizačního týmu Paranormální výzvy" tento objekt viditelně označí v souladu s touto informací. Na určení všech 30 objektů má "testovaná osoba" nejvýše jednu hodinu. Všechny přítomné osoby (skupina B) verifikují svým podpisem, že ve fázi 2 proběhlo vše podle dohodnutého postupu.

Kritéria úspěchu: 
V případě, že počet shod je vyšší než 24 nebo nižší než 6, pak "testovaná osoba" v testu uspěla (viz matematický popis testu).

Vyhodnocení experimentu:
Osoby z obou skupin jsou samy v uzavřené místnosti zvolené pro experiment. V místnosti jsou testované a kontrolní objekty připravené ve fázi 1 a označené ve fázi 2. "Experimentátor" otevře všechny označené kontrolní a testované objekty a srovná obsah objektu s jeho označením z fáze 2.

VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 2013 | VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 2014 | VIDEOZÁZNAMY Z EXPERIMENTŮ PARANORMÁLNÍ VÝZVY
JIŽ OTESTOVANÉ SCHOPNOSTI | DOSUD PŘIHLÁŠENÉ PARANORMÁLNÍ SCHOPNOSTIMONITOROVANÉ FENOMÉNY | PROBĚHLÉ AKCE
ARCHIV

⇧ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU 

Poodhalíme vám skrytá tajemství.