Detekce a odrušování geopatogenních zón

Ve zprávě ze dne 13.3.2014 jsme zde, na stránkách Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos, informovali o konání testování třetího zájemce, o prověření schopností, které věda dosud považuje za nemožné. Tým paranormální výzvy otestoval dvojitě zaslepeným experimentem renomovaného proutkaře, hledače vody a geopatogenních zón, pana Josefa Škodu.

Obrázek Josef Škoda, detekce a odrušení geopatogenních zón

Foto: Ondřej Neff

O metodě a práci tohoto uchazeče byla nahrána reportáž na Českém rozhlase, v rámci pořadu Rozhlasová apatyka (záznam z archivu pořadu naleznete zde). V rozhovoru, který stále naleznete v archivu Českého rozhlasu, pan Škoda hovoří o jednoduché metodě, kterou dokáže zaručeně odrušit nalezené geopatogenní zóny. Pan Škoda inspirovaný odvahou, kterou prokázal jako první v ČR a SK pan Stanley Bradley, se přihlásil na prověření jeho metody v nezávislém testu Paranormální výzvy.

Po přesné specifikaci všech kritérií důležitých pro úspěšnost jeho metody byl stanoven podrobný popis experimentu (odsouhlasený panem Škodou i týmem Paranormální výzvy), podle kterého byl test proveden.

Celý experiment byl prováděn v Praze na Vinohradech. Proutkař pan Škoda si s sebou přivezl z Pardubic dva své kolegy. Kolegové pana Škody, pánové Jiří Kauder a Lubomír Hlisník zde byli proto, aby na celý experiment pozorně dohlíželi a stvrdili tak poctivost jednání všech účastníků testu, případně aby upozornili na nedodržení stanovených pravidel. Za organizační tým Paranormální výzvy se testování účastnili Lukáš Jelínek (Sisyfos), Leoš Kyša (Sisyfos), Ondřej Neff (nezávislý pozorovatel a novinář) a Jakub Kroulík (nezávislý pozorovatel, specialista na podvodné provozování paranormálních jevů).

Experiment se konal v podzemním protiatomovém krytu. Započal v 11:00 a trval necelé tři hodiny. 

Závěrem: 
Testování Josefa Škody dne 13.3.2014 proběhlo přesně podle popisu uvedeného ve smlouvě.

Pan Škoda správně určil přítomnost odrušovače ve 14 z třiceti případů, a propos nebyla prokázána účinnost odrušovače patogenních zón, ani tvrzená schopnost pana Škody detekovat zónu.

Videozáznam z experimentu

 

Přesný popis a průběh experimentu:

Účastníci byli rozděleni do dvou separovaných skupin, aby se zajistily podmínky dvojitého zaslepení a zároveň aby se předešlo využití podvodných technik.

Skupina A: 
Skupina obsahující osobu "experimentátora", kterou zastával člen organizačního týmu Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos Leoš Kyša, dále "kontrolní osobu" pana Škody pana Lubomíra Hlisníka.

Skupina B: 
Skupina obsahující "testovanou osobu" pana Josefa Škodu, "kontrolní osobu" pana Škody pana Jiřího Kauderi, "kontrolní osobu organizačního týmu Paranormální výzvy" Lukáše Jelínka, fotografa a spisovatele Ondřeje Neffa a odborníka na podvodné provádění paranormálních jevů Jakuba Kroulíka.

Testovaný objekt: 
Papírová krabice obsahující dva talíře položené na sebe tak, aby tvořily dutinu (každý ze dvou talířů vidí v druhém svůj zrcadlový obraz s osou reflexe shodnou s rotační osou talíře). Talíře jsou v této pozici zafixovány průhlednou izolepou.

Kontrolní objekt: 
Papírová krabice obsahující dva talíře položené na sebe tak, aby co nejlépe zapadaly do sebe (každý ze dvou talířů je v pozici, kterou lze získat pouhým posunutím druhého podél jejich společné osy). Talíře jsou v této pozici zafixovány průhlednou izolepou.

Hod kostkou: 
Hod otestovanou (viz testování kostky) šestihrannou hrací kostkou, při kterém se kostka alespoň dvakrát otočí.

Místnost zvolená pro experiment: 
"Testovaná o
soba" za pomoci proutku (virgule) vyhledá v předem vzájemně odsouhlasené místnosti geopatogenní zónu. Dále pak určí místo, na které bude umístěn testovaný či kontrolní objekt při experimentu - "testovaná osoba" předpokládá, že testovaný objekt geopatogenní zónu odruší, zatímco kontrolní objekt nikoli.

Pravidla experimentu: 
Osoby "experimentátor a "testovaná osoba" jsou s výjimkou vyhodnocení experimentu odděleny (v různých dostatečně vzdálených místnostech). Po celou dobu experimentu nesmí dojít k fyzickému kontaktu osob "testované osoby" s jím zvolenými "kontrolními osobami", ani s testovanými či kontrolními objekty ani s jejich obsahem. V žádné části experimentu nesmí být použity prostředky umožňující na chemické či fyzikální bázi odlišit testovaný a kontrolní objekt. Po celou dobu experimentu je místnost zvolená pro experiment snímána kamerou.

Fáze 1: 
Osoby "experimentátor", "kontrolní osoba skupiny A" + kamera na stativu, jsou samy v uzavřené místnosti zvolené pro experiment. Experimentátor rozmístí na podlaze (v předem vzájemně odsouhlasené části místnosti 30 prázdných papírových krabic tak, aby byly těsně u sebe. "Kontrolní osoba skupiny A" hází kostkou. Po každém hodu se odečte hozené číslo. Při hození lichého čísla se vytvoří "testovaný objekt", při hození sudého čísla se vytvoří "kontrolní objekt". Takto je provedeno 30 hodů. "Experimentátor" a "kontrolní osoba skupiny A" verifikují svým podpisem, že ve fázi 1 proběhlo vše podle dohodnutého postupu.

Fáze 2: 
"Testovaná osoba"
, "kontrolní osoba skupiny B", "kontrolní osobu organizačního týmu Paranormální výzvy", "fotograf" a "odborník na podvodné provádění paranormálních jevů" jsou sami v uzavřené místnosti zvolené pro experiment. V místnosti jsou testované a kontrolní objekty připravené ve fázi 1. "Kontrolní osoba organizačního týmu Paranormální výzvy" vždy v předem vzájemně odsouhlasených časových intervalech vezme jeden připravený objekt (testovaný či kontrolní) a umístí jej na místo dříve vybrané "testovanou osobou" (při tomto umístění by testovaný objekt měl sloužit k odrušení geopatogenní zóny, zatímco kontrolní objekt by geopatogenní zónu odrušit neměl). "Testovaná osoba" u každého takto umístěného objektu určí prostřednictvím svých deklarovaných schopností, zda se jedná o objekt testovaný či kontrolní. Tuto informaci sdělí zřetelně všem osobám v místnosti. "Kontrolní osoba organizačního týmu Paranormální výzvy" tento objekt viditelně označí v souladu s touto informací. Na určení všech 30 objektů má "testovaná osoba" nejvýše dvě hodiny. Všechny přítomné osoby (skupina B) verifikují svým podpisem, že ve fázi 2 proběhlo vše podle dohodnutého postupu.

Kritéria úspěchu: 
V případě, že počet shod je vyšší než 24 nebo nižší než 6, pak "testovaná osoba" v testu uspěla (viz matematický popis testu).

Vyhodnocení experimentu:
Osoby z obou skupin jsou samy v uzavřené místnosti zvolené pro experiment. V místnosti jsou testované a kontrolní objekty připravené ve fázi 1 a označené ve fázi 2. "Experimentátor" otevře všechny označené kontrolní a testované objekty a srovná obsah objektu s jeho označením z fáze 2.

VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 2013 | VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 2014 | VIDEOZÁZNAMY Z EXPERIMENTŮ PARANORMÁLNÍ VÝZVY
JIŽ OTESTOVANÉ SCHOPNOSTI | DOSUD PŘIHLÁŠENÉ PARANORMÁLNÍ SCHOPNOSTIMONITOROVANÉ FENOMÉNY | PROBĚHLÉ AKCE
ARCHIV

⇧ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU 

Poodhalíme vám skrytá tajemství.