Pravidla hry Poker Texas Holdem

Texas Hol’dem se hraje s jedním balíčkem padesáti dvou karet. Hra se dělí na čtyři kola sázek, sázení probíhá okolo stolu zleva doprava, po směru hodinových ručiček. Sázení začíná od pozice vedle rozdávajícího, tato pozice se po každé hře posunuje o jednoho hráče doleva. Pozice rozdávajícího je označena k tomu určeným žetonem „dealer button“. Partie začíná povinnými sázkami „blind“, poté dostane každý hráč do ruky dvě karty „hole cards“, které vidí a používá pouze on sám. Dalších pět karet je postupně vykládáno na stůl barvou nahoru a jsou společné pro všechny hráče „community cards“. První tři ze společných karet „flop“ jsou vyloženy najednou, čtvrtá „turn“ a pátá „river“ jednotlivě. Hráč má možnost zůstat ve hře bez vsazení „check“, dorovnat sázku „call“, vsadit „bet“, zvýšit sázku hráče před sebou „rise“ nebo složit karty „fold“. Partie pokeru končí ukázáním karet zbývajících hráčů a porovnáním výherních kombinací „showdown“. Hráč s nejvyšší kombinací vyhrává bank „pot“.

SÁZKY

SÁZKY BLIND (1. KOLO SÁZEK)

Než hra začne, dva hráči vlevo od rozdávajícího vloží sázku „blind“, ta se tak nazývá proto, že hráči musí vsadit, aniž by před tím viděli jakékoli karty. Sázky blind zajišťují, že v banku jsou peníze již na samém počátku hry. První hráč vlevo od rozdávajícího vloží „small blind“ (malá sázka naslepo) a druhý hráč vlevo od rozdávajícího vloží „big blind“ (velká sázka naslepo).

PRE-FLOP (PŘED FLOPEM)

Poté, co každý hráč obdrží od dealera dvě karty hole cards, začíná první kolo sázek. První sází hráč vlevo od hráče, který vsadil big blind, tedy třetí hráč za dealerem. Tento hráč známý jako „under the gun“ může:

 • Dorovnat - Call stejnou částku sázky big blind
 • Zvýšit - Raise zvýšit částku sázky
 • Složit - Fold složit své karty a vzdát se své sázky

Jelikož je na stole sázka big blind, není možné zůstat ve hře bez vsazení, s výjimkou hráče na big blindu. Jakmile se sázení vrací k hráči, který provedl big blind (první plnou sázku), tento hráč může zůstat ve hře, aniž by přidal cokoli do banku. Avšak jestliže některý z hráčů provede zvýšení sázky, hráč s big blind má tři možnosti: musí složit, dorovnat nebo znovu zvýšit.

FLOP (2. KOLO SÁZEK)

Dealer na stůl vyloží tři karty z community cards – flop, lícem nahoru. Každý z hráčů může karty na stole spolu s těmi, které má v ruce, použít k vytvoření výherní kombinace. Následuje druhé kolo sázek. Sázení se řídí stejnými pravidly jako v předchozím kole. Dokud nikdo nevsadí, je možno zůstat ve hře bez vsazení, po sázce je možno pouze dorovnat sázku, zvýšit sázku, nebo složit karty.

TURN (3. KOLO SÁZEK)

Při turnu je dealerem rozdána čtvrtá společná karta lícem vzhůru na stůl. I tuto kartu lze použít k vytvoření výherní kombinace. Následuje třetí kolo sázek. Sázení se řídí stejnými pravidly jako v předchozím kole.

RIVER (4. KOLO SÁZEK)

Dealer přidá na stůl pátou kartu river, poslední kartu, kterou lze použít k vytvoření výherní kombinace. Sázení se řídí stejnými pravidly jako v předchozím kole. Partie pokeru končí dvěma způsoby. Buď jeden hráč donutí sázkami ostatní hráče složit karty a vyhrává bank bez nutnosti ukázat karty, nebo v posledním kole zůstane více hráčů. Ti pak ukáží karty a porovnají své výherní kombinace - showdown. Hráč s nejvyšší kombinací karet vyhrává pot. Jestliže mají dva či více hráčů stejnou kombinaci, pak je pot rovným dílem mezi ně rozdělen.

PŘÍKLADY HERNÍCH MOŽNOSTÍ

 • Jeden pár
  Jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dva králové.
 • Dva páry
  Dvakrát jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dvě šestky a dvě esa.
 • Tři stejného druhu
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty, např. tři karty s hodnotou 5.
 • Straight
  Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou bez ohledu na barvu, např. 4, 5, 6, 7, 8.
 • Flush
  Jakýchkoliv pět karet stejné barvy bez ohledu na posloupnost hodnoty, např. pět karet kárové barvy.
 • Full House
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty v kombinaci s dalšími dvěma kartami stejné hodnoty, např. tři desítky a dvě šestky.
 • Čtyři stejného druhu
  Jakékoliv čtyři karty stejné hodnoty, např. čtyři osmičky.
 • Straight Flush
  Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou od stejné barvy, např. srdcová 6, 7, 8, 9 a 10.
 • Royal Flush
  Nejvyšších pět karet od stejné barvy, např. piky 10, J, Q, K a eso.
 • High Card
  V případě, že nikdo z hráčů nemá žádnou z výše uvedených možností, vyhrává ten, kdo má nejvyšší kartu.

 

Chcete mít Falešné hráče na vaší akci?

VYPLŇTE NEZÁVAZNĚ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Poodhalíme vám skrytá tajemství.