Pravidla hry Caribbean Stud Poker

Karetní hra Caribbean Stud Poker se hraje s jedním balíčkem padesáti dvou karet. Všechny karty se počítají podle jejich lícové hodnoty. Hráči umístí své sázky do boxů Ante bets. Krupiér pak rozdá jednu kartu do každého boxu s platnou sázkou a jednu kartu pro sebe. Následně rozdá další čtyři karty stejným způsobem. Všechny karty se rozdají lícem dolů (tj. neodkryté), s výjimkou poslední karty rozdané krupiérem pro sebe, která bude rozdána lícem nahoru.

Po rozdání karet si mohou hráči prohlédnout vlastní karty, aby se mohli rozhodnout, zda si přejí pokračovat ve hře. Hráči se nesmí mezi sebou nijak dorozumívat. Dostane-li hráč nebo krupiér nesprávný počet karet, pak se vyhlásí nesprávné rozdávání. Karty se před novým rozdáváním promíchají. Odkryje-li se nějaká karta, jiná než poslední karta krupiéra, z jakéhokoliv důvodu, pak se vyhlásí nesprávné rozdávání. Karty se opět promíchají. Pokud si bude některý z hráčů přát, po prostudování svých karet, ukončit svou hru (nehrát již dále v této hře), pak musí tuto skutečnost oznámit krupiérovi, jenž odstraní jeho sázku Ante bet ze stolu a sebere všech pět karet hráče. Hráč (hráči), který chce pokračovat ve hře, musí nyní umístit svou další přídavnou sázku Odds bet, která musí být přesným dvojnásobkem sázky Ante bet. Současně musí složit své karty lícem dolů na stůl vedle svého boxu na umístění sázek.

Krupiér nyní ukáže své karty tak, aby je všichni hráči viděli. V tomto stadiu hry se musí krupiér kvalifikovat, aby mohl pokračovat ve hře. K tomu, aby se kvalifikoval, musí mít krupiér eso a krále nebo lepší. Nekvalifikuje-li se, jsou hráčům vypláceny jejich Ante bets sázky v poměru 1:1. Nebudou se vyplácet sázky Odds bets. Jestliže se krupiér kvalifikuje, ohodnotí postupně sestavy karet všech hráčů. Má-li hráč nižší sestavu, než má krupiér, odstraní krupiér hráčovi karty a hráčovi Ante bet i Odds bet sázky ze stolu. Má-li hráč stejnou sestavu jako krupiér, rozhoduje následná vyšší karta. Např.: krupiér i hráč mají dvě 6 a dvě 5, pak je výhercem ten, kdo má příští vyšší kartu. Pokud by příští karta byla stejná, potom hráč ani nevyhrává ani neprohrává. Vyhrává-li hráč, sázka Ante bet se vyplácí v poměru 1:1 a sázka Odds bet v souladu s uveřejněnými poměry – výherními možnostmi sázek. Vždy se Odds bet vyplácí do maxima stanoveného u hracího stolu.

VÝPLATA SPECIÁLNÍHO BONUSU

Aby se hráč mohl kvalifikovat k výplatě speciálního bonusu, musí umístit požadovanou sázku do speciálního boxu na hracím stole. Bez ohledu na to, zda hráč má lepší sestavu karet než krupiér, speciální bonus bude vyplacen hráči, pokud obdrží sestavu Flash nebo vyšší.

MOŽNOST DODATEČNÉHO ODKOUPENÍ KARTY

Po prostudování svých karet má hráč dodatečnou možnost dokoupit jednu kartu. Hráč, který si přeje vyměnit kartu, musí položit kartu na výměnu lícem dolů před Ante bet společně se sázkou (rovna původní sázce na Ante bet) na dokoupení karty. 
Během rozdávání krupiér sebere sázku určenou na dokoupení karty a také sázku na Bonus. Hráč tedy ztrácí svou Bonusovou sázku a nemůže obdržet žádnou výplatu Bonusu. Před rozdáním nové karty hráči je první karta v balíčku spálena. Krupiér poté rozdá další kartu lícem dolů k boxu hráče. Hráč může hru vzdát nebo umístit sázku Odds bet a tím pokračovat ve hře. Krupiér zopakuje stejný postup pro všechny hráče přející si dokoupit kartu před vyložením karet.

SEZNAM HERNÍCH MOŽNOSTÍ A VÝPLAT

 • Jeden pár 1:1
  Jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dva králové.
 • Dva páry 2:1
  Dvakrát jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dvě šestky a dvě esa.
 • Tři stejného druhu 3:1
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty, např. tři karty s hodnotou 5.
 • Straight 4:1
  Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou bez ohledu na barvu, např. 4, 5, 6, 7, 8.
 • Flush 5:1 – bonus 1.000
  Jakýchkoliv pět karet stejné barvy bez ohledu na posloupnost hodnoty, např. pět karet kárové barvy.
 • Full House 7:1 – bonus 2.000
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty v kombinaci s dalšími dvěma kartami stejné hodnoty, např. tři desítky a dvě šestky.
 • Čtyři stejného druhu 20:1 – bonus 6.000
  Jakékoliv čtyři karty stejné hodnoty, např. čtyři osmičky.
 • Straight Flush 50:1 – bonus 10.000
  Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou od stejné barvy, např. srdcová 6, 7, 8, 9 a 10.
 • Royal Flush 100:1 – bonus 50.000
  Nejvyšších pět karet od stejné barvy, např. piky 10, J, Q, K a eso.

 

Chcete mít Falešné hráče na vaší akci?

VYPLŇTE NEZÁVAZNĚ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Poodhalíme vám skrytá tajemství.