Kostky

Po uzavření sázek všemi hráči (vytvoření banku), první hráč hodí třemi šestistěnnými kostkami. Nejnižší a nejvyšší hozená hodnota ohraničuje prostřední hodnoty, které musí hráč při příštím hodu jednou kostkou (tou, kterou nebyla hozena ani nejnižší ani nejvyšší hodnota) hodit. Před hodem touto jednou kostku sází na svůj hod část banku nebo celý bank.

Podrobné pravidla hry Kostky naleznete zde.

Objednejte si hru Kostky

Poodhalíme vám skrytá tajemství.