Ministerstvo financí České republiky

29.prosinec 2016 Reference na naše služby

"V souvislosti s blížícím se závěrem roku je obvyklé bilancovat a končící rok zhodnotit. Nejinak je tomu i v roce letošním. Kromě jiných událostí v něm nemohu nezhodnotit i Den otevřených dveří na Ministerstvu financí, který proběhl dne 28. září 2016. 

Byl velmi úspěšný a je nepochybné, že na jeho kladném hodnocení máte významný podíl také Vy. Přijměte tedy naše upřímné poděkování. A zároveň mi dovolte vyslovit přání o možnosti naší případné další vzájemné spolupráce.

S úctou a respektem k Vaším schopnostem a dovednostem,

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D, náměstek ministra financí"

Obdrželi jsme oficiální dopis z Ministerstva financí ČR s referencí na naše služby a poděkováním za naši spolupráci při boji proti organizátorům a provozovatelům ilegálního hazardu.

Obrázek poděkování od ministerstva financí

Vážený pane (Jakub Kroulík - manažer Falešných hráčů),

v souvislosti s blížícím se závěrem roku je obvyklé bilancovat a končící rok zhodnotit. Nejinak je tomu i v roce letošním. Kromě jiných událostí v něm nemohu nezhodnotit i Den otevřených dveří na Ministerstvu financí, který proběhl dne 28. září 2016. Byl velmi úspěšný a je nepochybné, že na jeho kladném hodnocení máte významný podíl také Vy. Chtěl bych Vám proto touto formou ještě jednou poděkovat za ochotu, s níž jste se do zajištění jeho programu zapojil a v rámci námi realizovaného boje proti nelegálnímu hazardu a patologickému hráčství velmi pozitivně a věřím, že i účinně, naši snahu podpořil. Vámi předvedené praktické ukázky prokázaly, a to zejména lidem dosud pochybujícím, že sázením v prostředí ilegálního hazardu nemají šanci uspět a pokud nadále mají dojem, že úspěšní být mohou, jde pouze o účelovou manipulaci s nimi, aby se následně stali snadnou kořistí a byli obráni o nemalé částky. Díky Vám se mnoho návštěvníků ministerstva v tento den osobně přesvědčilo, že boj našich pracovníků proti organizátorům a provozovatelům ilegálního hazardu je opodstatněný, a že je nutnou ochranou práv a zájmů veřejnosti. Přijměte tedy naše upřímné poděkování. A zároveň mi dovolte vyslovit přání o možnosti naší případné další vzájemné spolupráce.

S úctou a respektem k Vaším schopnostem a dovednostem,

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D, náměstek ministra financí"
www.mfcr.cz

30. prosince 2016, Praha

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.