Knihovna Břetislava Kafky

27.červen 2016 Reference na naše služby

"Multifunkční centrum naší knihovny, kde se beseda s Vámi konala, dosud nezažila takové množství návštěvníků najednou, které se dostavilo na besedu s Vámi. Celé dvě hodiny seděli všichni účastníci besedy jako přikovaní k židlím a napjatě poslouchali Váš výklad a byli fascinováni praktickými ukázkami Vašich hypnotizérských schopností. Věřím, že to nebyla naše poslední spolupráce a do naší knihovny brzy opět rád zavítáte."

PhDr. Marcela Fraňková, Knihovna Břetislava Kafky

Na stránkách Google+ Falešných hráčů jsme obdrželi referenci na naši besedu o hypnóze v Knihovně Břetislava Kafky od ředitelky této knihovny.

"Vážený pane Kroulíku, ráda bych Vám jménem Knihovny Břetislava Kafky moc poděkovala za mimořádně poutavou besedu o hypnóze, kterou jste k příležitosti vzpomínky na Břetislava Kafku, vyhlášeného hypnotizéra, sochaře, donátora a červenokosteleckého rodáka, pro naši knihovnu připravil. Multifunkční centrum naší knihovny, kde se beseda s Vámi konala, dosud nezažila takové množství návštěvníků najednou, které se dostavilo na besedu s Vámi. Celé dvě hodiny seděli všichni účastníci besedy jako přikovaní k židlím a napjatě poslouchali Váš výklad a byli fascinováni praktickými ukázkami Vašich hypnotizérských schopností. Věřím, že to nebyla naše poslední spolupráce a do naší knihovny brzy opět rád zavítáte.

S pozdravem,

PhDr. Marcela Fraňková, ředitelka Knihovny Břetislava Kafky
http://www.cervenykostelec.cz/katalog/mestska-knihovna

23. června 2016, Červený Kostelec

DOPORUČENÍ: stránka google+ Falešní hráči

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.