Průběh IV. testování paranormálních schopností

11.červen 2014 Paranormální výzva

„Ještě nenastal čas, aby svět byl přesvědčen o existenci paranormálních schopností“

Tuto větu pronesl dnešní uchazeč Ing. Jan Heczko po odkrytí výsledků svého testování v protiatomovém krytu na pražských Vinohradech.

Jak už je z podtitulku jasné, pan Heczko bohužel v testování neuspěl. Jeho experiment byl, jako několik předešlých, „krabicový“. V jeho případě šlo o rozlišení, zda je v krabici větvička nebo kámen. Pan Heczko k detekci nepoužíval žádné pomůcky, spoléhal jen na sebe a na metodu proudu pravdy paní Heleny Šeblové, která byla jeho duchovní učitelkou a od které se tuto metodu před zhruba patnácti lety naučil.

Pokud tým Paranormální výzvy správně pochopil princip na základě rozhovoru s uchazečem, tak se metoda zakládá na objevení svého vnitřního hlasu, vnitřní intuice, která se přetvoří v energii nazvanou proudem pravdy. Člověk se zeptá tohoto proudu na otázku tak, aby byla možná jen odpověď ano nebo ne. Tento vnitřní hlas i proud pravdy je podle teorie metody v každém z nás, pouze je za potřebí je v sobě objevit a podpořit. Zkoumanou metodu využívá v České republice dle slov pana Heczka stovky osob.

Ing. Heczko je strojní inženýr, který se poslední dobou angažuje v hnutí Humanity's Team. Vede svůj web, který má především náboženskou tématiku, ale skládá se i z odpovědí na vědou nezodpovězené otázky. Odpovědi získává pomocí proudu pravdy. Na svém webu uvádí odkazy na základ svého duchovního poznání - "...jsou to převším knihy od N. D. Walsche, které byly autorovi sdělovány v dialogu přímo Bohem Otcem (www.andele-svetla.cz) a dále soubor sedmi knih autorky Heleny Šeblové, které vznikly také pod vedením Boha Otce a Ježíše Krista (http://bozilaska.cz). Jednotlivé Kryonovy channelingy jsou na www.kryon.webnode.cz." (zdroj: http://duchovnipoznatky.webnode.cz/)

S panem Heczkem na testování přišla jeho dcera, která dohlížela na přípravu obsahu krabic, který byl opět určován hodem kostkou – liché číslo znamenalo, že se do krabice vloží kámen, a sudé vložení větvičky. Po připravení všech třiceti krabic koordinátor Paranormální výzvy Leoš Kyša s dcerou pana Heczka odešli z krytu. Poté přišla do krytu druhá skupina skládající se z Ing. Heczka, doktora Jelínka, odborníka na podvodné provádění paranormálních jevů, Jakuba Kroulíka a fotografa Ondřeje Neffa, testování mohlo začít. Pan Heczko postupoval tak, že nad krabice vkládal ruku a vyřkl, zda je v krabici kámen či větvička.

Experiment dopadl takto:
Ing. Heczko správně určil obsah patnácti ze třiceti krabic. Tohoto výsledku je možno docílit pouhou náhodou a nepřekračuje pravděpodobnost 1:1000, tudíž paranormální schopnost Ing. Heczka nebyla potvrzena a v testu neuspěl.

 

Videozáznam z testování

 

Rekvizity, které si vyžádal Ing. Heczko pro test svých paranormálních schopností. Kontrola smlouvy a závazných pravidel. Podpisy se stvrzuje korektnost smluv. Zkouška, zda prostředí i rekvizity testu vyhovují. Kontrola vyváženosti kostky, která bude určovat umístění hledaných předmětů do jednotlivých krabic.
Prověřovaný, Ing. Heczko, je připraven začít určovat obsah uzavřených krabic. Ing. Heczko se soustředí a zrčuje obsah jednotlivých krabic Ruka pana Ing. Heczka při vyhodnocování informace Vyhodnocení testu. Otevírání krabic a porovnávání jejich obsahu s výroky Ing. Heczka.
Ing. Jan Heczko odpočívá po svém paranormálním experimentu     Foto: Ondřej Neff
Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.