Připravujeme se na další prověření zvláštních schopností (část 2)

13.duben 2014 Paranormální výzva

Při našich rozhovorech s dospělými absolventy seminářů "Intuitivního vnímání" pana Marka Komissarova vždy samozřejmě přišla řeč i na alespoň krátkou ukázku na semináři získaných schopností. Bohužel nikdo z těchto absolventů nám nebyl schopen žádnou ukázku předvést. Byli však naprosto přesvědčeni, že se jedná o schopnosti skutečně reálné a nejedná se o podvod.

O získaných schopnostech českých absolventů jsme hovořili při návštěvě přednášky též se zástupkyní pana Komissarova pro Česko, s pořadatelkou přednášky a certifikovanou lektorkou českých dětí, paní Janou Dufkovou. Potvrdila nám, že v České republice v minulých čtyřech letech několik seminářů úspěšně proběhlo. Z nich vyšlo cca 200 absolventů kurzů přímého vnímání informací z okolí metodou Marka Komissarova, ale dodala, že dle jejího názoru získané praktické schopnosti těchto absolventů nejsou vysoké. Důvodem je podle paní Dufkové nepravidelnost tréninku po skončení jejich kurzu.

Děti mají výsledky téměř "hmatatelné", jak je vidět na ukázce klipu. Zvládají vše hravě a nemají problém testy opakovat znovu a znovu. Vlastně je tato hra velmi baví. Vzhledem k této skutečnosti Mark Komissarov pro tyto "malé kouzelníky", jak často své dětské studenty nazývá, pořádá tábory, na kterých se děti ve svých dovednostech mají ještě zdokonalit. 

Jak vyplývá z rozhovorů s absolventy kurzů, Komissarovova škola učí, že pravidelným tréninkem s klapkami na očích lze u dětí dosáhnout toho, že se díky tmě lidský mozek přepne do jakéhosi jiného módu a oni začnou vidět alternativně, nicméně prakticky srovnatelně s viděním běžným. Nejprve dítě vidí pouze naprostou tmu. Poté, co se zbaví všech bloků, které brání "přímému vidění", dítě začne vnímat barvy. Nejprve pouze některé z nich. Barvy vidí zprvu jako malý bod, který se dalším procvičováním více a více rozjasňuje až najednou děti začnou vidět skrze tento bod vše přesně tak, jako by viděli vlastníma očima. Při tom všem mají na očích nasazeny neprůhledné a neprůsvitné relaxační masky.

Mark Komissarov prezentuje metodu intuitivního vnímání z okolí jako svůj vlastní vynález. Existenci tohoto fenoménu prý poznal náhodou díky setkání s člověkem, který již tuto schopnost měl a Komissarovovi ji spontánně předvedl. Následně on sám, na základě osobní zkušenosti, vyvinul svou metodu výuky. Osobně proto certifikuje lektory v jednotlivých zemích a uděluje jim právo tuto metodu vyučovat. Podle informací od Komissarova jsou k dnešnímu dni v České republice certifikovaní jen dva lektoři, kteří mohou vyučovat zatím pouze děti. Dospělé přijíždí vyučovat Komissatov sám. Pokud ale zadáme do internetového vyhledávače "intuitivní vidění" či "přímé vnímání z okolí" zjistíme, že semináře tohoto druhu v České republice nejsou až tak vzácné. Nabídka je poměrně široká a ceny za semináře různé. Zjistíme též, že ne všichni lektoři se hlásí k metodě Marka Komissarova. 

 Obrázek metoda přímého vidění - Mark Komissarov

Na přednášce, kterou jsme navštívili, působil Komissarov velmi sebevědomě, autoritativně a přednášku měl připravenou velmi zkušeně. Hovořil rusky a jeho slova simultánně překládala do češtiny kvalitní tlumočnice. Atmosféra přednášky byla přátelská, otevřená a k našemu překvapení zcela bez jakýchkoliv kritických dotazů od posluchačů. Po ukončení přednášky se hned několik posluchačů (cca 10 osob) přihlásilo na kurz intuitivního vnímání z okolí, který byl zřízen navíc z důvodu velkého zájmu účastníků. Kurz začínal hned druhý den. 

Nově přihlášeným účastníkům kurzu byly podány, ještě před samotným odchodem z přednášky, nějaké důležité instrukce k průběhu kurzu. Této instruktáže jsme se bohužel nemohli zúčastnit, protože si pořadatelé přáli hovořit pouze s vážnými zájemci a nezúčastnění pozorovatelé by prý nebyli u tohoto rozhovoru žádoucí. 

Komissarovovým cílem je prý zařadit metodu přímého vnímání z okolí do základního vyučování a pomáhat nevidomým zlepšit kvalitu jejich života.  

 

Výzva ke spolupráci všem současným lektorům intuitivního přímého vnímání z okolí.

Vaše práce nás zajímá. Na internetu koluje bezpočet videí, které prezentují vámi vyučované intuitivní vnímání (vidění/vědění) z okolí jako nesporný fakt a přirozenou součást každého člověka. Zároveň ale nalezneme videa, která pravost či účinnost vašich metod naprosto popírají. 

Tak, jak uvádíme na hlavní stránce Paranormální výzvyParanormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos ve shodě se světovým skeptickým myšlením zachovává vědecký přístup otevřené mysli i k fenoménům, které dosud věda považuje za nemožné. Paranormální výzva je tu proto, že nemálo lidí je přesvědčeno o existenci těchto fenoménů. Věří, že jsou schopni tyto fenomény a schopnosti prokázat experimentálně.

Rádi pomůžeme prověřit Vaše absolventy kurzů, pomocí dvojitě zaslepeného experimentu a výsledky seriózně mediálně zveřejníme. 

Uvítáme, pokud nám sami doporučíte vaše nejlepší a nejzkušenější absolventy.

DOPORUČIT ABSOLVENTA

 

Obrázek Rekvizity pro cviceni paranormalnich schopnosti dle Marka Komissarova

 Těšíme se na spolupráci.

 Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos   

Připravujeme se na další experiment mimořádně zvláštních schopností (část 1)

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.