Paranormální výzva vzbudila velký ohlas na Evropském kongresu skeptiků

27.září 2015 Paranormální výzva

Reportáž z konference

Masivní a pravidelné testování paranormálních fenoménů se koná v tuto chvíli pouze v Německu a v České republice. Referáty Martina Mahnera, který toto testování provádí v rámci německé skeptické organizace GWUP a náš referát o Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků Sisyfos byly proto přijaty s velkými ohlasy.

Ve dnech 11. až 13. září se v Londýně konal Evropský skeptický kongres. Jde o každé dva roky se opakující setkání evropských skeptických organizací, na kterém se konají veřejné skeptické přednášky, snažící se reflektovat různá skeptická témata, která poslední dva roky evropští skeptici řešili.

Jedním z podstatných témat, kterým byla věnována i panelová diskuse, byl střet vědy a víry a také téma sekularismu. Ukazuje se, že jsou to právě skeptické organizace, které na tomto poli mohou velmi aktivně působit a spojovat různé názory na náboženství a sekularismus, od ateismu, přes agnosticismus, křesťanství až po judaismus. Mnohé evropské skeptické organizace totiž na toto pole přichází se stejným přístupem jako čeští skeptikové: tedy, navzdory tomu, že skeptici jsou často ateisté, není ateismus jejich programem a náboženskou víru v jejích různých podobách respektují. Do konfrontace s náboženskou vírou se dostávají pouze v okamžiku, kdy víra vstupuje na pole vědy či si uzurpuje právo interpretovat realitu ne na základě faktů a objektivních skutečností, ale na základě zjevené náboženské pravdy.

European Skeptics Congress

Dalším velkým tématem evropského skeptického kongresu bylo téma paranormálních fenoménů a lidí věřících ve své paranormální schopnosti. Ukázalo se, že masivní a pravidelné testování takovýchto jedinců se koná v tuto chvíli pouze v Německu a v České republice. Referáty Martina Mahnera, který toto testování provádí v rámci německé skeptické organizace GWUP a náš referát o Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků Sisyfos byly proto přijaty s velkými ohlasy. Martin Mahner testuje jedince tvrdící, že mají paranormální schopnosti, už od roku 2004. Od té doby už uskutečnil na padesát experimentů, převážně s proutkaři. Většinou používá jednoduchou metodu jedna ku desíti. Například, jeden z proutkařů, kterého testoval, věřil, že je schopen poznat, kde se skrývá mobilní telefon. Martin Mahner ukryl pod jednu z deseti černých plastových nádob mobilní telefon, který měl vypnuté zvonění, ale jinak zůstal aktivní. Proutkař se jej pak snažil najít. Je to tedy velmi podobná metoda s jakou pracuje Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos v rámci svých experimentů s papírovými krabicemi. Díky tomu, že německá GWUP má těchto experimentů za sebou už desítky, dají se výsledky úspěšně zprůměrovat. Výsledek se pak dokonale blíží nejočekávanějšímu statistickému průměru. Zatím žádnému z účastníků se nepodařilo skutečně prokázat, že by měl nějaké paranormální schopnosti.

V čem se liší německý a český přístup k testování? Byli jsme překvapeni, jak je naše testování mnohem náročnější a komplexnější než podle všeho jakékoliv podobné testování po celém světě. Jednak se snažíme maximálně vyjít uchazečům vstříc, druhak pracujeme s mnohem větším množstvím možností. Zatímco Martin Mahner dá do deseti plastových krytů jeden hledaný předmět, my průměrně dáváme patnáct do třiceti papírových krabic. Také respektujeme, z hlediska vědy, často „nesmyslná“ přání uchazečů. Vzhledem k tomu, že to ale přispívá k lepší atmosféře a uchazeči to často vnímají jako důležité, přijde i nám důležité, jejich přání respektovat. S tím souvisí ale několik komplikací, které náš pečlivý přístup sebou přináší. Nevyhovíme každému zájemci o testování, protože nejsme schopni připravit skutečně průkazný dvojitě zaslepený experiment. Zároveň s tím, je příprava našich experimentů velmi zdlouhavá a časově i organizačně náročná. Neseme však sebou odpovědnost nejen za správný výsledek experimentu, ale i odpovědnost finanční vůči donátorovi naší Výzvy. To jsou důvody, proč budeme i nadále pokračovat v naší filosofii náročných experimentů, i když je to zároveň překážkou toho, abychom uskutečnili větší množství testování.

Součástí „parapsychologické“ části kongresu byla i panelová diskuse našich zástupců s Martinem Mahnerem a také Dr. Caroline Watt z Koestler Parapsychology Unit. Dr. Watt je parapsycholožka, která je přesvědčená o existenci schopností, které považujeme za paranormální. Na kongresu měla poučnou přednášku o historii parapsychologie a činnosti dnešních parapsychologů. O české experimenty projevila velký zájem a domluvili jsme se mimo jiné na výměně informací, případně na další spolupráci. Ona sama z pohledu „druhého břehu“ považuje tyto experimenty za přínosné. Někteří evropští vědci však vyslovili námitku, zda ze strany autorů experimentů nejde trochu o šou, která nemá praktický výzkum. K tomu jsme spolu s Martinem Mahnerem společně namítli jednu důležitou věc: Je třeba vést dialog mezi skeptiky a lidmi, kteří věří v paranormální schopnosti. Nejefektivnější cestou je jim nabídnout možnost si nezávisle své schopnosti otestovat a konfrontovat tak svou víru s výsledkem dvojitě zaslepeného vědeckého experimentu. Díky zájmu médií o toto testování pak dochází i k tomu, že se dají veřejnosti na praktickém příkladu ukázat, jak by mělo takové testování vypadat a jak v něm dosud testovaní lidé věřící ve své paranormální schopnosti dopadli. A co je neméně důležité. Díky experimentům dochází k velmi vážné konfrontaci se svým přesvědčením i mezi skeptiky. Skeptici mezi organizátory takových experimentů, zároveň testováním vystavují i svůj vlastní skepticismus. Ukazují, že se nebojí přistoupit na to, aby jim někdo prakticky ukázal, že se mýlí. Zároveň s tím dokazují, že si nechávají otevřenou mysl pro případ, že by se to nakonec někomu z uchazečů povedlo.

Důležitou součástí Evropského skeptického kongresu byla i příprava následujícího kongresu, který se uskuteční za dva roky. Výbor ECSO předběžně souhlasil s tím, aby se organizátory dalšího kongresu stal Český klub skeptiků Sisyfos a Klub Sceptyków Polskich, tedy polský skeptický klub. Městem, ve kterém společně další kongres uskutečníme bude polská Vratislav.

Leoš Kyša

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.