Nevysvětlitelné přemístění hmoty

6.říjen 2014 Paranormální výzva

Do Paranormální výzvy se 19.9.2014 přes formulář na webových stránkách přihlásila paní Jana Mrázová se žádostí o racionální vysvětlení, případně prověření postupu, kterým lze dle jejich slov nevysvětlitelně přemístit hmotu. S paní Mrázovou jsme se tedy setkali osobně, abychom jí popisovaný jev pozorovali na vlastní oči a pomohli jí nalézt jeho řešení.

V sobotu 4. 10. 2014 se ve 14:00 hodin uskutečnilo v Dobré čajovně přímo v centru Prahy pozorování jevu nazvaného „NEVYSVĚTLITELNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HMOTY“. Ukázku tohoto jevu přijela předvést paní Jana Mrázová z Příbrami, která prý návod na „přemístění hmoty“ kdysi dávno zdědila po své babičce (původem z Ruska). Pozorování jevu se uskutečnilo v salónku čajovny za účasti pozorovatelů Paranormální výzvy (Ondřeje Neffa, Václava Dejčmara, Claire Klingenberg, Jakuba Kroulíka a přizvána byla také novinářka Zuzana Pšenicová).

Popis jevu od paní Mrázové

„Ovládám postup, který není závislý na mé osobě, funguje nezávisle na mě komukoliv a kdekoliv si tento paranormální jev můžete vyvolat, když budete sami doma, na chatě, prostě kdekoliv. Pouhým podržením ruky nad předmětem dojde k nevysvětlitelnému přemístění hmoty.“

Návrh experimentálního ověření jevu podle paní Mrázové

„Tuto schopnost má každý, jen nikdo nedokáže vysvětlit, jak je to možné. Ukážu vám to, vy si to zkusíte a nevysvětlíte jak je to možné... Na ověření není potřeba nic speciálního, stačí tužka, jednobarevný papír a čajové lžičky. Pro ověření navrhuji experiment, kdy si s několika skeptiky sedneme ke stolu, postup vám ukážu a vy sami si vyvoláte paranormální jev. Postup jsem zdědila po své Ruské babičce, která mě toto naučila. Tento postup chci mít ochráněn jako moje vlastnictví, jelikož funguje nezávisle na osobě, místě či víře v nadpřirozeno.“

Fotografie z pozorování ukázky "přemístění hmoty"
Obrázek Jana Mrázová - transformace hmoty Obrázek Jana Mrázová - transformace hmoty
Obrázek Jana Mrázová - transformace hmoty
Foto: Ondřej Neff

Průběh setkání a předvedení ukázky jevu

Po krátkém úvodním neformálním rozhovoru pozorovatelů s paní Mrázovou došlo na ukázku diskutovaného jevu. Ukázkový experiment prováděl paralelně spolu s prezentátorkou jevu, Janou Mrázovou, také Jakub Kroulík. Ostatní zúčastnění sledovali a dokumentovali ukázku. Jakub Kroulík důsledně následoval pokyny paní Mrázové, aby také dosáhl kýženého výsledku, stejně jako ona. Podle paní Mrázové se pokus prý nepovede vždy. Jednou z 5ti pokusů však zcela určitě ano.

Oba experimentátoři si na stůl před sebe připravili 4 jednobarevné papíry, 4 kávové lžičky a propisku (Obr. 1). Na každý jednotlivý kus připraveného papíru si oba napsali jedno slovo - ANO, NE, NEVÍM a jeden papír nechali prázdný. Poté položili vždy jeden papír před sebe, do jeho středu umístili lžičku (Obr. 2) a celou ji zarolovali do papíru (Obr. 3 - 5). Totéž vykonali se všemi ostatními papíry a lžičkami. Následně lžičky umístili do obrazce kříže tak, aby byly velmi blízko u sebe, ovšem aby se vzájemně nedotýkaly (Obr. 6). Nad takto rozmístěné lžičky, zavinuté do papíru každý z experimentátorů položil cca na 3 vteřiny svou dlaň. V tuto chvíli bylo již vše hotovo.

Pokud se podle paní Mrázové jev uskutečnil, tak některé ze lžiček prostoupily samovolně papírem, což se vyjeví po opětovném rozvinutí papíru, v němž jsou lžičky umístěny. Dokonce nápis, který byl původně uvnitř, může být nyní napsán vně papíru (Obr. 8 - 9, lžička vpravo).

Postup provádění experimentu
Obrázek NEVYSVĚTLITELNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HMOTY
Obr. 1
 Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 2
Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 3
 Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 4
 Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 5
Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 6
Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 7
Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 8

Obrázek nevysvetlitelné přemístění hmoty
Obr. 9

 

Z rozhovoru s paní Mrázovou při zúčastněném pozorování vyplynulo, že tuto metodu paní Mrázová používá také jako prostředek věštby pro sebe a své známé - pokud vyslovíte před rozbalením lžiček otázku, na kterou potřebujete znát odpověď (ANO, NE, MOŽNÁ), lžičky, které se „přemístí“, Vám odpovědí na Vaši vyřčenou otázku.

Závěr a vyhodnocení ukázky

Při první ukázce jevu se ani jednomu z experimentátorů žádná ze lžiček "nepřemístila". Po této názorné ukázce a přesné specifikaci kýženého výsledku ovšem již bylo možné paní Mrázové osvětlit princip tohoto pro ni záhadného jevu. Jednalo se totiž o poměrně známý kouzelnický trik, který se obvykle předvádí s tužkou a bankovkou. (video celého efektu bude v dohledné době zveřejněno na našem youtube)

I když se tedy v případě jevu „NEVYSVĚTLITELNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HMOTY“ jedná pouze o kouzelnický trik, víra, kterou v něj paní Mrázova chovala se zdá být pochopitelná, neboť každý trik spojený s patřičným „magickým“ rituálem se může stát opravdu velmi působivým.

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.