Léčitel Petr Vojtěch podstoupil test svých schopností

30.březen 2015 Paranormální výzva

Reportáž z experimentu

Petr Vojtěch se stal prvním léčitelem, který podstoupil přísný test svých diagnostických schopností. Experiment se odehrával 29. března 2015 v centru Prahy v prostorách, které nám pro tento test laskavě zapůjčili Jalta Boutique Hotel a Muzeum studené války, Krizový štábní kryt na Václavském náměstí.

V průběhu celého experimentu byl léčitel Petr Vojtěch přesvědčen, že uspěje. Popisoval jak „cítí energii“ lidí, kteří se v testovací místnosti nacházejí, jak je „vidí“, a podle toho i hlásil, kdo se v daném čase v místnosti nachází.
Ve dvojitě zaslepeném testu jeho diagnostických schopností však neuspěl.

Motivace léčitele Petra Vojtěcha

Pan Vojtěch se do Paranormální výzvy přihlásil, protože by velmi rád úzce spolupracoval s lékaři a časem by si chtěl se svou ženou založit i svou soukromou "alternativní kliniku", kde by se vzájemně doplňovala naše klasická medicína s tou alternativní a dovednosti zkušených léčitelů a diagnostiků s lékařskými postupy. Protože práce léčitele obvykle začíná u každého příchozího klienta diagnózou jeho zdravotního stavu, zaměřili jsme se v testu na tuto schopnost. Petr Vojtěch se stal prvním léčitelem, který se pokusil uspět v přísném testu svých schopností.  

Léčitele a diagnostiky zdravotního stavu pacientů by si pro svou kliniku manželé Vojtěchovi vybírali osobně. Podrobili by je vždy důkladnému testu, analogickému tomuto v Paranormální výzvě, a pouze pokud by zde prokázali uchazeči o práci skutečné schopnosti, bylo by jim umožněno pracovat na klinice Vojtěchových.

Obrázek Léčitel Petr Vojtěch_Experiment č. 5 Paranormální výzva
Foto: Ondřej Neff

O mimořádných schopnostech

Ve své přihlášce do Paranormální výzvy Petr Vojtěch uvedl tyto schopnosti: jasnovidectví, jasnozřivost, detekce zdravotního stavu, minulé životy.

Jak jsme se od něho při našem prvním osobním setkání dozvěděli, své zvláštní schopnosti u sebe pozoroval již od mládí. Podobné schopnosti, kterých si všímal u sebe, měli i jeho otec a děda. Ve 21 letech, po zásahu elektrickým proudem, zažil dle svých slov klinickou smrt. V rámci tohoto zážitku mu bylo sděleno, že jeho čas ještě nenadešel a má se vrátit zpět. Po tomto zlomovém okamžiku se prý panu Vojtěchovi jeho schopnosti několikanásobně zintenzivnily a začal se živit nejen jako masér, ale i jako léčitel a diagnostik. V jeho praxi mu vždy pomáhá a doplňuje ho jeho žena.

Na podmínkách testu jsme se s panem Vojtěchem domluvili na základě přesného popisu jeho schopností a jeho vlastních návrhů, jak je lze prověřit. Zároveň jsme dbali tak jako při ostatních experimentech Paranormální výzvy na to, aby byl test dvojitě zaslepený. Aby jej žádným způsobem nebylo možno pozitivně či negativně ovlivnit skeptiky, ani testovanými účastníky.

Diagnóza na dálku a zaříkání

Petr Vojtěch patří mezi léčitele, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou schopni diagnostikovat a léčit nemoci na dálku. S daným člověkem mu dle jeho slov stačí například telefonovat nebo znát jeho datum narození a jeho iniciály, aby se na něj „napojil“ a určil jeho zdravotní stav. Klienty tak má prý po celém světě, třeba v Austrálii. Na léčitelovu schopnost na dálku rozeznat osoby s různým postižením se tedy celý experiment zaměřil.

Byli vybráni tři jedinci, testované subjekty, kteří měli velmi rozdílné diagnózy. Prvním byl muž, který se narodil bez očí, druhým testovaným subjektem se stala mladá žena s deformací v obličeji. Chybí ji také část spodní čelisti, dále má genetickou poruchu a deformaci ušního boltce. Třetím subjektem se pak stala sedmašedesátiletá a na svůj věk zdravá žena. Výběr jedinců byl záměrně připraven tak, aby byli co nejrozdílnější a léčitel měl jednodušší práci s „napojením se“ na ně.

Experiment se odehrával 29. března 2015 v centru Prahy v prostorách, které nám pro tento pokus laskavě propůjčili Jalta Boutique Hotel a Muzeum studené války, Krizový štábní kryt na Václavském náměstí.

Jalta Boutique Hotel

Léčitel spolu s naším specialistou na podvodné provádění paranormálních jevů a kontrolorem byli uzamčeni v protiatomovém krytu hotelu, který zde zbyl ještě z časů socialismu, a testované subjekty byly o dvě patra výše v hotelovém salonku. Během experimentu se pak subjekty střídaly ve vybrané místnosti, na kterou se léčitel „napojil“. Každý v ní strávil osm minut. Léčitel, který tvrdil, že snadno určí, kdo ze tří vybraných subjektů se v místnosti nachází, pak hlásil, kdo v ní podle jeho „schopností“ je. Aby byl experiment zaslepen, tak to, kdo vstoupí do místnosti, se určovalo hodem kostkou vždy před každým samotným vstupem. Správné „řešení hádanky“, tak dopředu neznal nikdo.

Obrázek Léčitel Petr Vojtěch_Experiment č. 5 Paranormální výzva
Foto: Ondřej Neff

Aby podle nastavení experimentu léčitel uspěl, musel správně určit, kdo ze tří subjektů se v daný čas nachází v místnosti v patnácti a více případech z celkových dvaceti. Aby to měl léčitel snazší, setkal se krátce před experimentem s každým z testovaných subjektů. Všechny tři subjekty léčitel osobně schválil a prohlásil, že je od sebe bezpečně rozezná. Stejně jako každého z účastníků je „očistil“ pomocí své „energie“ a zaříkání: „Světelný paprsek tebou protéká a vše špatné z tebe odtéká. Od koruny po kořeny, buď celý očištěný. Zem ať pojme špatnou sílu a vše uvede na pravou míru.“ „Očištěny“ o něco komplikovanějším rituálem byly i místnosti, ve kterých se nacházely subjekty a samotný léčitel.

V průběhu celého experimentu byl léčitel Petr Vojtěch přesvědčen, že uspěje. Popisoval jak „cítí energii“ lidí, kteří se v testovací místnosti nacházejí, jak je „vidí“ a podle toho i hlásil, kdo se v daném čase v místnosti nachází. „Ano, všechno je v pořádku, jsem na ty lidi jasně napojený, cítím jasně jejich energii,“ prohlásil na dotaz několikrát během experimentu. Následně on i jeho zástupci v obou skupinách, které si jako kontrolory přivedl, stvrdili podpisy do závěrečných protokolů, že vše proběhlo v pořádku, experiment byl proveden v duchu podepsané smlouvy a stanoveného postupu a je tedy platný.

Léčitel Petr Vojtěch v testu neuspěl

Podařilo se mu pouze 5x z celkových 20 pokusů správně určit, kdo se v místnosti v daném čase nacházel. Aby uspěl a úspěšně prošel prvním kolem, musel by správně určit diagnózu minimálně v 15 případech z celkových 20. 

Obrázek Léčitel Petr Vojtěch_Experiment č. 5 Paranormální výzva
Foto: Ondřej Neff

Srovnání výsledku léčitele Petra Vojtěcha s náhodným tipováním

Někteří z účastníků experimentu si tipovali, aby mohli výsledek léčitele porovnat čistě s náhodným odhadem. Jeden ze subjektů uhodl obsazení místnosti v deseti případech (tipoval před hodem kostkou), Leoš Kyša (Sisyfos) uhodl sedmkrát a další účastníci osmkrát a devětkrát. Přesto léčitel později svůj výsledek považoval za skvělý.

Video z experimentu

Archiv TV Prima ZDE (čas 28:01 -  33:30)

Obrázek Očima Josefa Klímy

Nabídka nezávislého prověření mimořádných schopností je tu i pro ostatní

Připraveni jsme i nadále zaslepeným experimentem nezávisle otestovat každého léčitele, senzibila nebo psychotronika, který je přesvědčený o tom, že může prokázat kvalitu svých schopností. Přihlásit se se svou schopností můžete ZDE.

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.