Je možné vidět bez očí? Připravujeme se na další prověření zvláštních schopností (část 1)

13.duben 2014 Paranormální výzva

Je možné vidět bez očí? Má člověk 6. smysl, který zatím současná věda přehlíží?

Odvysílaná reportáž Josefa Klímy v pořadu televize Nova nazvaná "Zázrak nebo trik", která byla věnována fenoménu tzv. přímému vnímání z okolí (intuitivní vidění/vědění), rozpoutala v české společnosti diskusi. Tato reportáž představila české děti, které, i když nosí přes oči neprůhledné relaxační klapky, jsou schopny číst, jezdit na kole a hrají si, jakoby normálně viděly.
Je to zázrak nebo trik?

Pojďme se na tento fenomén podívat a sami ho zažít!

Chvíli poté, co jsme 24. března 2014 publikovali reportáž o třetím účastníkovi Paranormální výzvy, se na Facebooku - na "zdi" Libora Činky, otevřela diskuse o tzv. "přímém vnímání z okolí" dle metody Marka Komissarova. Protože se o diskutované záležitosti zajímáme, osobně jsme navštívili jeho veřejnou přednášku.

Přednáška s názvem "Metoda přímého vnímání informací z okolí" se konala 25. března 2014 od 18:00 hod. v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) na adrese Novotného Lávka 5, Praha 1, sál č. 318 (3. patro). Mark Komissarov, sám sebou označovaný za autora této metody, přednášel o úspěších svých žáků téměř dvě hodiny. Při této prezentaci seznámil návštěvníky (cca 150 osob, ve věku 20 - 70 let) s téměř neskutečnými příběhy. Jeho žáci z Ruska jsou například, dle jeho vlastních slov, schopni číst noviny, které leží na stole v jeho kanceláři v New Yorku. Jsou schopni získávat informace přímo, pomocí své intuice, které jsou nahrané na videokazetě, nebo číst dokumenty z flash disku, který leží před nimi na stole. Též se, dle jeho slov, věnuje výuce nevidomých zcela zdarma a s výbornými výsledky. V průběhu přednášky z místnosti odešlo 5 návštěvníků, ostatní setrvali až do konce.   

Mark Komissarov se ve své výuce zaměřuje na děti i dospělé. Dle jeho mínění se nejedná o nijak mimořádné schopnosti. Vše, co Komissarov vyučuje, se prý může naučit kdokoliv z nás. Každý člověk má mít v sobě tyto schopnosti a stačí je jen uvolnit. 

Obrázek Ukázka mimořádných schopností - určování barev | přednáška Praha-2014
- rozpoznávání barevných čtvrtek
Obrázek Ukázka mimořádných schopností - sbírání kelímků |přednáška Komissarova metoda přímého vnímání z okolí_ Praha 2014
- odebírání kelímků dle barev
Obrázek Ukázka mimořádných schopností - sbírání kelímků |přednáška Komissarova metoda přímého vnímání z okolí_ Praha 2014
- popis obrázku z náhodné strany
Obrázek Ukázka mimořádných schopností - sbírání kelímků |přednáška Komissarova metoda přímého vnímání z okolí_ Praha 2014
- čtení náhodně vybraných slov
Obrázek Ukázka mimořádných schopností - sbírání kelímků |přednáška Komissarova metoda přímého vnímání z okolí_ Praha 2014
- napodobování divákových posunků
Obrázek Přednáška o přímém vnímání z okolí, Praha 2014 - rozhovor s českou lektorkou této metody
- debata s dětskou lektorkou v ČR

Pokud se jedná o děti do 12 let, jsou schopny, dle Komissarova tvrzení, naučit se prostřednictvím této metody vidět zcela bez použití zraku. Tuto schopnost si mají osvojit velmi rychle. Některé dítě za 10 minut, jiné do 1 hodiny. Aby Komissarov tuto skutečnost doložil, předvedl na své pražské přednášce chlapce a dívku, kteří s relaxačními neprůhlednými maskami na očích demonstrovali jeho tvrzení v praktických ukázkách s barevnými papíry, kelímky, dětskou knížkou, bílými papíry s natištěnými  slovy atp.

Obrázek Relaxační maska, kterou využívá při své výuce Mark Komissarov.
- relaxační maska, kterou Komissarov používá
Obrázek rekvizity pro cvičení paranormálních schopností dle Marka Komissarova
- rekvizity pro trénink vnímání

Komissarova teorie též učí, že po dosažení dvanáctého roku, dítě ztrácí schopnost "přímého vidění" a posouvá se do úrovně tzv. "přímého vědění". Ve stejném postavení je zde i dospělý člověk. Ten již podle Komissarovy školy není schopen vidět, nýbrž pouze přímo vědět.

Děti, a stejně tak i dospělí, však nehledě na vidění či vědění, nacvičují na seminářích Marka Komissarova schopnosti prakticky shodným způsobem za pomocí již zmíněných rekvizit (barevných čtvrtek, barevných kelímků, hracích karet, bílých kancelářských papírů s natištěnými slovy, obrázkových knížek a různobarevných míčků). Neustále znovu a znovu zkoušejí tipovat s neprůhlednými relaxačními maskami (klapkami) na očích správné barvy náhodně tažených čtvrtek, přiřazovat k sobě stejně barevné plastové kelímky a míčky, hádat vybraná slova, která byla tažena, nebo přesně napodobovat náhodné posunky ostatních, spolupracujících účastníků. Pokud se Komissarovovým žákům jakýkoliv pokus podaří, mají se sami pochválit. Pokud se pokus nepodaří, např. neurčí správnou barvu míčku, nic to neznamená a nemají se nechat odradit. Je to pouze impuls pro další trénink a seberozvoj. Z rozhovoru s několika absolventy kurzů vyplynulo, že výuka probíhala i za pomoci klasické rulety, kde se předem tipovalo hozené číslo a také se trénovalo venku v exteriéru, kde někteří účastníci nacvičovali své intuitivní přímé vnímání z okolí, například odhadováním jak barevné auto kolem projede.

Připravujeme se na další experiment mimořádně zvláštních schopností (část 2)

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.