Jasnovidec, astroložka a erotika

29.listopad 2014 Paranormální výzva

Reportáž z osobních pohovorů s uchazeči

V pátek 28.listopadu 2014 jsme v dopoledních hodinách absolvovali v centru Prahy další úvodní pohovory s přihlášenými účastníky k testování rámci projektu Paranormální výzva.

Mezi schopnosti těchto osob podle jejich vlastních slov patří jasnovidnost, telepatie, detekce zdravotního stavu, práce s minulými životy a abnormální erotická přitažlivost.

Pan Petr Vojtěch, který se dostavil na naše setkání v 9:00 i se svou manželkou, uvedl ve své přihlášce tyto schopnosti: jasnovidectví, jasnozřivost, detekce zdravotního stavu, minulé životy.

Své zvláštní schopnosti dle svých slov u sebe pozoroval již od mládí. Podobné schopnosti, kterých si všímal u sebe, měli i jeho otec a děda. Ve 21 letech, po zásahu elektrickým proudem, zažil dle svých slov klinickou smrt. V rámci tohoto zážitku mu bylo sděleno, že jeho čas ještě nenadešel a má se vrátit zpět. Po tomto zlomovém okamžiku se panu Vojtěchovi jeho schopnosti několikanásobně zintenzivnily a začal se živit nejen jako masér, ale i jako léčitel a diagnostik. V jeho praxi mu pomáhá a doplňuje ho jeho žena. Podobné schopnosti, jak pan Vojtěch tvrdí, má každý. Jde pouze o to, objevit je v sobě.

Pan Vojtěch by velmi rád úzce spolupracoval s lékaři a časem by si chtěl se svou ženou založit i svou soukromou "alternativní kliniku", kde by se vzájemně doplňovala naše klasická medicína s tou alternativní a dovednosti zkušených léčitelů a diagnostiků s lékařskými postupy. Pro tento projekt nyní shání investory. Léčitele a diagnostiky zdravotního stavu pacientů by si na tuto kliniku manželé Vojtěchovi vybírali osobně. Podrobili by je vždy důkladnému testu, analogickému tomu v Paranormální výzvě, a pouze pokud by zde prokázali uchazeči o práci skutečné schopnosti, bylo by jim umožněno pracovat na klinice Vojtěchových.

Petr Vojtěch se rozhodl jít příkladem. Nehodlá se skrývat za rouškou tajemna a „netestovatelnosti schopností“. Svou schopnost na dálku diagnostikovat zdravotní stav pacienta se pokusí demonstrovat ve dvojitě zaslepeném experimentu v Paranormální výzvě.

Na podmínkách testu jsme se s panem Vojtěchem domluvili. Připravujeme tedy nyní přesný popis dvojitě zaslepeného experimentu. Termín konání bychom měli stihnout ještě do poloviny prosince.

Obrázek Petr Vojtěch
Petr Vojtěch ukazuje, kam ho zasáhl v jeho 21 letech elektrický proud.
foto: Ondřej Neff

Paní Jaroslava Kopecká se dostavila na místo setkání v centru Prahy v 10:00 a v její přihlášce bylo uvedeno „telepatie, jasnovidectví, prekognice“.

Z rozhovoru jsme zjistili, že se paní Kopecká kromě uvedených dovedností věnuje také astrologii, Feng-Šuej, I-ting a ráda by se postupem času věnovala profesionálně parapsychologii. Dle svých slov se dokáže nacítit na jakoukoliv osobu a napojit se tak na její myšlení, pocity i zdravotní stav. Často spontánně nemoci ostatních vnímá přímo na vlastním těle nebo slyší myšlenky vzdálených osob, které na ni myslí. Paní Kopecká se nám v rozhovoru také svěřila, že je v kontaktu s astrálními bytostmi, které ji navštěvují. Například občas cítí jejich přítomnost u ní v ložnici, přesto, že je tam sama. Bývá tam obvykle přítomna tatáž bytost.

Paní Kopecká dříve pracovala v kanceláři a věnovala se finančnictví. Dnes se věnuje, jak sama říká, duchovnímu životu a meditacím. Změna v jejím životě nastala při zahraničním, jazykovém pobytu v anglickém městě Bristol. Tam dle jejích slov prý začala vnímat čakry a již mnoho let nežijící osoby, které v místě jejího tamního ubytování bydleli v minulosti. V rozhovoru nám také dále detailně popsala její první velmi silný zážitek z doby druhé světové války, který obdržela jakýmsi „vhledem“. Viděla v něm Adolfa Hitlera, který zrovna spřádal své vojenské plány. Vše bylo sice v němčině, ale s porozuměním situaci nebyl sebemenší problém.

Paní Kopecká se nám svěřila také se svými plány do budoucna. Ráda by našla uplatnění pro své mimořádné schopnosti ve spolupráci s Policií ČR a napomoci jí například při ohledávání místa činu. Dále by chtěla své podnikání rozšířit na spiritualitu v podnikání, práci na burze a poradenství při práci s emocemi.

Paní Kopecká dle svých slov cítí, že nadešel čas otestovat své mimořádné schopnosti vcítit se do jiné osoby a prostřednictvím toho diagnostikovat její zdravotní stav a detekovat neznámý „osobní předmět“ v zapečetěném boxu. To vše za podmínky dvojitého zaslepení.

Na podmínkách testu jsme se s paní Kopeckou podobně jako s panem Vojtěchem domluvili. Připravujeme tedy pro ni též přesný popis dvojitě zaslepeného experimentu. Termín konání bychom měli stihnout ještě do poloviny prosince. Mimo oficiální test máme od paní Kopecké také přislíbeno vypracování „astrotypu“ utajené osoby. Tam by měl být specifikován zdravotní stav, způsob myšlení a hlavní problémy osoby, od které jí dodáme datum, místo a hodinu jejího narození. Výsledek zde na stránkách zveřejníme.

Obrázek Jaroslava Kopecká
Jaroslava Kopecká vysvětluje, jak pracuje s metodou I-ting při své práci.
foto: Ondřej Neff

Na třetí pohovor tento pátek přišla v 11:30 paní Věra Bosáková. Ve své přihlášce uvedla mezi své mimořádné schopnosti „erotika a invence“.

Vysvětlení nám na své přihlášce podala takovéto. „Každé znamení zvěrokruhu by mělo vynikat jistými schopnostmi, v což předpokládám, také nevěříte. Raci, což jsem já, mají mít značnou erotickou přitažlivost pro druhé pohlaví a schopnost invence. Tím druhým oplývám; na to první také určité ohlasy mám, ale ráda bych si to vyzkoušela dejme tomu v konkurenci dalších žen jiných znamení. Bylo by třeba zajistit muže pravdomluvné. Pozn. poplatek by se mi platit nechtělo.“

O skutečnosti abnormální erotické přitažlivosti a invenci žen, narozených ve znamení raka, prý paní Bosáková četla v nějaké knize. Konkrétní titul knihy si již nevzpomíná, ovšem mohla by to být pravděpodobně kniha paní Ljuby Skořepové „Tajemství síly přírody“. Pokud se o erotickou přitažlivost jedná, tuto skutečnost jí osobně potvrdily také odezvy mužů v jejím okolí.

Vzhledem k tomu, že zatím vidíme prověřování schopnosti paní Bosákové jako minimálně poněkud problematické, dali jsme jí samotné prostor, aby nám popsala svou představu testu.

Přesný postup na prověření své schopnosti paní Bosáková zatím nemá. Chápe, že zde bude veliký problém v dodržení dvojité zaslepenosti. Nicméně by se dle jejich slov dalo alespoň nějak měřit mužské vzrušení při její i přítomnosti i přítomnosti ostatních žen. Následně porovnat výsledky. Prezentace žen by měla být podle paní Bosákové alespoň v prvním kole naprosto bezkontaktní, i když by ženy měly být mužům na dosah. Aby ale nedocházelo ke zkreslování výsledků, ženy by neměly používat pádné podpůrné prostředky, které by je nepovoleně zkrášlovaly. Tedy žádný make-up, parfém a šaty. Ženy by tedy měly být dle paní Bosákové předvedeny před muže pouze v plavkách. Věk žen by mohl být různý, tedy jak mladé, tak starší.

S paní Bosákovou jsme se na prověřování její schopnosti zatím nedomluvili. Uvítáme vaše návrhy na provedení testování.

Obrázek Věra Bosáková
Věra Bosáková je připravena vyzvat další ženy k poměření erotické přitažlivosti.
foto: JK

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.