IV. test paranormálních schopností

10.červen 2014 Paranormální výzva

Zítra, ve středu 11.6.2014, proběhne v Praze na Vinohradech v pořadí IV. testování paranormálních schopností.

Zítřejší dvojitě zaslepený experiment prověří schopnost testované osoby zjišťovat totožnosti ukrytých věcí jinými než dosud známými a popsanými smysly.

Prověření bude provedeno formou tzv. krabicového experimentu podobně jako u předchozích uchazečů (Stanley Bradley, Josef Škoda).

Aby účastník v experimentu a tudíž v první kole Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos uspěl, musí dosáhnout výsledku, který odpovídá náhodnému výskytu takového výsledku minimálně 1:1000. Pokud se uchazeči podaří uspět, tak v případě svého zájmu podstoupí druhé kolo se stanoveným kritériem úspěšnosti 1:10 000.

Pokud uchazeč uspěje, získá částku 1 020 000 Kč.

Testovaný uchazeč se zavazuje, že při absolvování testu nebude žádným způsobem podvádět. Nedopustí se nepovoleného jednání (nebude používat kouzelnické triky ani nepovolené přístroje). Pokud bude odhaleno uchazečovo nepovolené jednání, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit. A to i při zpětném zjištění. Pokud bude uchazečovo podvodné jednání odhaleno při zpětném zjištění a byla-li mu již vyplacena finanční odměna, je tento uchazeč povinen tuto odměnu vrátit zpět, a to nejpozději do třiceti dnů od data uchazečova vyřazení ze soutěže.

Uchazeč souhlasí s tím, že bude při testu pořizován audiovizuální záznam a že výsledný materiál může být použit ke studijním i mediálním výstupům dle uvážení Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se v okamžiku pořízení audiovizuální nahrávky stává jejím vlastníkem, včetně všech práv dle zákona 121/2000 Sb., „autorského zákona“.

Videozáznam najdete zde na webu ihned po jeho zpracování.

Foto: Ondřej Neff

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.