3 333 333 Kč za paranormální jev

26.říjen 2015 Paranormální výzva

Navýšení finanční odměny

Projekt Paranormální výzva Českého klubu skeptiků dosáhl, za méně než dva roky svého trvání, dvou velkých úspěchů.

3 333 333 Kč za paranormální jev - hlásit se mohou i cizinci

1) Odměna za úspěch je navýšena na 3 333 333 Kč. Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos nabízí odměnu pro kohokoliv, kdo v dvojitě zaslepeném experimentu prokáže existenci paranormálních schopností, respektive takových schopností, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Dosud byla částka, kterou mohl takový člověk získat, 1 030 000 Kč. Po americké tzv. Randiho ceně - One Million Dollar Paranormal Challenge, která nabízí milion dolarů, a nabídce čínského kritika pseudověd Sima Nan, který nabízí milion čínských juanů, jde o třetí největší nabídku tohoto druhu na světě.

Donátorem Paranormální výzvy se může stát osoba starší 18 let částkou 10 000 Kč a výše. Status donátora nabyde dobropisem. Prvního května 2014 se k ceně přidal miliardář a filantrop Václav Dejčmar, který možnou odměnu zvýšil o jeden milion korun. Nyní se přihlásil další donátor, jehož identitu na základě vzájemné domluvy Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos tají, a navýšil odměnu o 2 303 333 Kč.

2) V Praze se budou testovat mezinárodní uchazeči. Tým Paranormální výzvy byl v září 2015 pozván na mezinárodní kongres skeptiků ECSO (European Council of Skeptical Organisations) v Londýně. Projekt měl mezi evropskými vědci takový úspěch, že se rozhodli rozšířit působnost české Paranormální výzvy i do svých zemí. Proto se v brzké budoucnosti budou v Praze testovat osoby, které tvrdí, že mají paranormální schopnosti, pocházející z Nizozemí, Polska, Maďarska a Slovenska.

O Paranormální výzvě

Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství, apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive nedosáhl přesvědčivého výsledku. V České republice v rámci Paranormální výzvy došlo k pěti experimentům s různými uchazeči. Nikdo z nich neuspěl ani v prvním kole experimentu.

O testování

Základem výzvy je kontrolovaný, dvojitě zaslepený experiment. Každý uchazeč je povinen popsat fenomén, který je připraven demonstrovat, a zároveň navrhnout jednoduše proveditelný a průkazný experiment. Organizační výbor Výzvy návrh experimentu upraví podle zásad vědecké metody. Popis takového experimentu pak před samotným testováním musí být schválen oběma stranami, tedy jak uchazečem, tak Organizačním výborem Výzvy. Uchazeč se zaváže, že při absolvování testu nebude žádným způsobem podvádět, nebude používat žádné kouzelnické triky ani nepovolené přístroje. Pokud bude odhalen, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit a to i při zpětném zjištění. Natáčení celého experimentu kamerou pro pozdější vyhodnocení a kontrolu vylučující případný podvod je samozřejmostí. Záznam bude rovněž klubem Sisyfos zveřejněn. Výzva probíhá jako dvoukolová. V prvním kole je stanovena hranice úspěchu 1:1 000. Tomu, kdo hranici překoná, budou vyplaceny zpět náklady na experiment stanovené ve smlouvě. Účastník, který projde prvním kolem, postupuje do kola druhého. V něm je kritérium úspěchu nastaveno na 1:10 000. Pokud uchazeč projde i druhým kolem bude mu vyplacena slíbená odměna a dostane nutné doporučení pro zúčastnění se One Million Dollar Paranormal Challenge Jamese Randiho v USA.

Kontakty pro média

Jakub Kroulík
Falešní hráči (odborníci na podvodné provádění paranormálních jevů)
Telefon: 725 077 666
Kroulik.Jakub@gmail.com 

Leoš Kyša
Český klub skeptiků Sisyfos
Telefon: 774 871 406
Leos.Kysa@seznam.cz

Vytisknout článek

Poodhalíme vám skrytá tajemství.